Szybki kontakt
ul. Chrobrego 31
16-400 Suwałki

tel: 698-171-133
e-mail: geoasystent@interia.pl
NIP: 844-203-16-45

Geo Asystent - geologia złożowa i górnictwo odkrywkowe

unigeo

UNI-GEO Piotr Rant
Oddział Gołdap
ul. Zatorowa 7
19-500 Gołdap

NIP: 847 100 15 69
uni-geo@o2.pl
tel/fax. 87 615 35 54
mobile: 512 091 260

Oddział Białystok
ul.Pogodna 63/1   (łącznik I piętro)
15-365 Białystok
Maciej Luty – 782 954 875

 

Nasz partner zajmuje się badaniem ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa fundamentów budynków, konstrukcji ziemnych, podziemnych i nawierzchni drogowych.

Uni-Geo poza badaniami i pracami wiertniczymi, wykonuje:
1. Terenowe badania geologiczno – inżynierskie mające na celu rozpoznanie podłoża budowlanego.
2. Dokumentację geologiczno – inżynierską i geotechniczną.
3. Dokumentacje hydrogeologiczne.
4. Opracowania środowiskowe.
5. Badanie wód gruntowych i powierzchniowych:
- określanie głębokości występowania i miąższości warstw,
- ustalenie współczynnika filtracji i kierunku ruchu wód gruntowych,
- określenie wielkości wahań zwierciadła wody,
- ustalenie współczynnika wodochłonności gruntów.
6. Przy rozpoznawaniu środowiska geologicznego wykonuje się:
- wiercenia geotechniczne,
- zabudowa piezometrów,
- pomiary parametrów geotechnicznych gruntów.

Gwarantujemy krótkie terminy realizacji, wnikliwą analizę problemu, solidną pracę i konkurencyjne ceny.

Więcej informacji na www.unigeo.net.pl