Szybki kontakt
ul. Chrobrego 31
16-400 Suwałki

tel: 698-171-133
e-mail: geoasystent@interia.pl
NIP: 844-203-16-45

Geo Asystent - geologia złożowa i górnictwo odkrywkowe

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą

Geologia złożowa:

 • - projekty robót geologiczne
 • - wiercenia geologiczno-rozpoznawcze
 • - badania laboratoryjne rodzaju i jakości kopaliny
 • - dokumentacje geologiczne złóż kopalin stałych
 • - dodatki do dokumentacji
 • - wnioski koncesyjne na eksploatację złóż kruszywa naturalnego
 • - przenoszenie i wygaszenie koncesji
 • - operaty ewidencyjne zmian zasobów złóż kopalin stałych
 • - rozliczanie zasobów złóż

Górnictwo:

 • - dozór górniczy w osobie kierownika ruchu zakładów górniczych
 • - geologiczna obsługa kopalń
 • - reprezentowanie przedsiębiorcy podczas kontroli Okręgowego Urzędu Górniczego, organów koncesyjnych jak również podczas odbioru zrekultywowanych terenów pogórniczych przez starostwo powiatowe.
 • - wykonujemy:
 • - Plany Ruchu Zakładów Górniczych
 • - Dokumenty Bazpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
 • - komplet dokumentów niezbędnych do odbioru obiektów budowlanych zakładów górniczych przez Urząd Górniczy
 • - projekty rekultywacji

BHP:

Kompleksowe usługi z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Odkrywkowych Zakładach Górniczych i nie tylko m in.

 • - szkolenia wstępne i okresowe
 • - nadzór i kontrole BHP nad zakładami przeróbczymi

Operaty

 • - operaty i pozwolenia wodno prawne

Ochrona Środowiska:

 • - wnioski o uzyskanie decyzji środowiskowych
 • - karty informacyjne przedsięwzięć
 • - raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko